Brandveiligheid

Rook is uw grootste bedreiging bij een woningbrand. Door het inademen van rook krijgt uw lichaam geen zuurstof, met vaak ernstig of fataal letsel tot gevolg. Rookmelders redden levens, want zij waarschuwen u met een luid alarm als er rook is. Plaats rookmelders in de hal en op de overloop, maar ook in ruimten waar u slaapt en waar brand kan ontstaan. Indien mogelijk is het aan te raden om deze doorgekoppeld aan te leggen zodat alle melders bij brand afgaan. Zorg ervoor dat u de rookmelders goed kunt horen, in alle kamers (waaronder de slaapkamer) en wanneer deuren gesloten zijn.

Vanuit het oogpunt van brandveiligheid is het raadzaam om van gas op elektrisch koken over te gaan. Dit voorkomt dat een theedoek, pannenlap of sjaaltje tijdens het koken per ongeluk vlam vat.

Voorkom brand door elektrische kortsluiting, zorg voor voldoende wandcontactdozen, vermijdt stekkerdozen.

Hebt u een gasinstallatie (CV, gasketel, geiser, gaskooktoestel of gaskachel) dan is een CO-melder een goed apparaat om u te waarschuwen dat de koolmonoxide concentratie te hoog is ten gevolge van een niet goed werkende gasinstallatie of te weinig ventilatie.

Wilt u een uitgebreid Brandweeradvies in huis, maak dan gebruik van een gratis huisbezoek door een brandweerambassadeur. U loopt dan gezamenlijk met een vrijwilliger van de Brandweer door uw huis om het te controleren op brandveiligheid.

Aanvraag via:
www.brandweer.nl/haaglanden/huisbezoeken of
https://www.brandweer.nl/haaglanden/formulieren/aanvraag-huisbezoek

Bent u zelf niet in staat om een rookmelder op te hangen, bijvoorbeeld omdat u niet op een trap kunt staan, dan zijn er vrijwilligers van de Nederlandse Brandwonden Stichting die u hier kosteloos bij kunnen helpen.

Meer informatie: https://brandwondenzorg.nl/rookmelderteam/