Nieuwe informatie op de site

Op de site is nu ook informatie te vinden over hulpmiddelen voor mensen die meer moeite krijgen met lopen.