Tweede fase van de site

We zijn bezig met de tweede fase van de site: het betrekken van bedrijven bij de site.
Er is al een woningbouwverenigingen betrokken en een architectenbureau. We zijn nog met diverse partijen in bespreking.